user_mobilelogo

Kørselsafregning

Deltagelse i ordinære konkurrencer, stævner og opvisninger

HTT betaler dine rejseudgifter som instruktør via billigste DSB-takst eller 2 kr. pr. km i egen bil (se nedenfor).

Opholdsudgifter dækkes ved fler-dages ophold (weekend eller mere), hvorimod man må tage madpakke med til en-dags stævne (her kan dog fraviges, hvis man kommer med en bon på fortæring på en rimelig størrelse).

Instruktører, der er deltagere på et hold som aktive, altså ikke i funktionen instruktør/træner, får ikke dækket rejse- eller opholdsudgifter.

Kørsel til kursus i egen bil

Kører du selv i bil og skal over Storebælt eller Øresundsforbindelsen, kan du få refunderet udgiften hertil mod kvittering.

Dine kørselsudgifter ved kørsel i egen bil bliver refunderet med 2 kr. pr. kørt km, så hold øje med kilometertælleren. En køreseddel kan du downloade her (se nedenfor). Udfyld den og send den til din udvalgsformand for godkendelse.

Du kan også downloade en køreseddel her.

Rejser du med DSB, betaler HTT billigste rejse.


Kontakt HTT

Kasserer Henrik Eck

 

Sekretær Henriette Niehues

[email protected] 

Postadresse:

Sofiendalsvej 42b, 4690 Haslev

CVR-nr: 33854412

Bank: 2750 3451 720 553

Medlemslogin

.


Log på Joomla >>
Her kan instruktører logge på og skrive på hjemmesiden.