user_mobilelogo

Ved uheld

Sådan forholder du dig, hvis der sker uheld ved træningen. Eller noget gå i stykker.

 

Ved alvorlige UHELD: ring 112

 

Ring til den tilskadekomnes forældre og informér om situationen.

Ring til formanden (se opslagstavlen) og informér om situationen. I dennes fravær næstformanden (se opslagstavlen).

Saml øvrige aktive på holdet i klublokalet, så der ikke opstår uro og forvirring.

Udtal dig ALDRIG til pressen, hvis dette skulle blive aktuelt. Henvis til formanden, som evt. kan udpege en talsmand.  

Ved mindre uheld og skader:

I klublokalet (bag døren) er der en stor orange førstehjælpskasse med plastre mm. Isposer kan findes i fryserern.

SKADESREGISTRERING – kun trampolinafdelingen Som instruktør/træner har du pligt til at indberette eventuelle skader – store som små – til DGF’s TRAMP-udvalg. Henvend dig til udvalget for at få et skema.

GÅR NOGET iI STYKKER:

Underret halinspektøren/halpersonalet. Drejer det sig om nogle af HTTs gymnastik- eller trampolinredskaber, så kontakt den materialeansvarlige (se opslagstavlen ved klublokalet), som tager sig af det videre fornødne.

 Tlf.nr. på halinspektøren/personalet i Haslev Hallen. Haslev Hallen : 5631 3435 - Mobiltelefon: 4031 2435

Kontakt HTT

Kasserer Henrik Eck

 

Sekretær Henriette Niehues

[email protected] 

Postadresse:

Sofiendalsvej 42b, 4690 Haslev

CVR-nr: 33854412

Bank: 2750 3451 720 553

Medlemslogin

.


Log på Joomla >>
Her kan instruktører logge på og skrive på hjemmesiden.