Økonomisk støtte

Faxe Kommune har en pulje, der støtter børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter. Børn fra vanskeligt stillede familier, kan få hjælp til kontingenter og udstyr.

Puljen dækker 60% af prisen, dog minimum 200 kroner og maksimum 700 kroner/pr. barn/pr. år.

Her er et link til ansøgningsblanketten.

Husk ved ansøgning at angive hvilket hold nr., der søges tilskud til. Anføres det ikke, har vi ingen chance for at vide, hvad der søges tilskud til. Vi skal samtidig bede om, at der oprettes en medlemsprofil på barnet, så vi kan sætte barnet på holdet, når ansøgningen er gået igennem.

Du er først optaget på holdet, når Haslev TT har modtaget bekræftelse eller modtaget tilskuddet fra Faxe Kommune.

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar