Bero/pause

Det er muligt at sætte dit Fitness medlemskab på pause i op til 4 måneder pr. kalenderår. Det koster et berogebyr på DKK 60,00 pr. gang.

Udfyld formularen nedenfor for at stille dit medlemskab i bero.

Husk du skal anmode om bero senest den 20. i måneden før du ønsker bero.
Hvis du anmoder senere, bliver din beroperiode afkortet med en måned, således slutdato forbliver uændret.

12 måneders abonnenter har ikke mulighed for bero.

Udfyld venligst kun formularen én gang. Vi gør opmærksom på, at det er frivillig arbejde vi laver i fritiden, og der kan forekomme lange svartider.

Venligst oplys dit medlemsID, som er på 7 cifre. Dette sikrer korrekt behandling af din henvendelse.
Vejnavn og husnummer.
Start kan tidligst være den 1. i næste måned. Hvis formularen sendes EFTER den 20. i måneden, kan start dog tidligst være den 1. en måned senere.
Print Friendly, PDF & Email