Instruktør FAQ

9. For instruktører

Jeg skal bruge frikort, men har ikke et, hvad gør jeg?
Hvis du skal bruge et frikort og ikke har et, kan du læse her, hvordan du får bestilt det. https://skat.dk/skat.aspx?oid=3449
Jeg har glemt mit brugernavn til Conventus, hvad gør jeg?

Hvis du er hovedinstruktør, er du oprettet som bruger af Conventus, så du kan se dit hold. Når du logger ind skal bruge det specielle brugernavn, som du har fået tilsendt. Har du glemt det, kan du få oplyst det ved at skrive til [email protected].

Som instruktør skal du ikke logge ind med email eller mobilnr.

Hvad er grænserne for skattefri godtgørelse?

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i Haslev TT. De gældende satser pr. 1. januar 2022:

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.450 kr. (2021: 2.400 kr.)
  • administrative omkostninger: 1.500 kr. (2021: 1.450 kr.)
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.050 kr. (2021: 2.000 kr.)

Grænserne er de maksimale indenfor hver kategori, og kan ydes uden dokumentation. Beløbene indenfor de enkelte kategorier kan erstattes med faktiske udgifter i form af regninger, kvitteringer og fakturaer.

Skattefrie godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som Haslev TT kan udbetale – uden dokumentation, dvs. der kræves ikke bon eller bilag, som viser udgiften. Bestyrelsen afgør eller aftaler med med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales.

Får jeg kørepenge for at køre til kurser, konkurrencer og opvisninger?

Haslev TT udbetaler kørepenge for trænernes/dommeres kørsel til kurser/konkurrencer/opvisninger afholdt i DGI eller GymDanmark regi. Der udbetales ikke kørepenge ved deltagelse som gæstehold hos andre foreninger.

Vi udbetaler én gange kørsel pr. påbegyndt 4 trænere, som er med. Dvs. er 3 trænere/dommere afsted, udbetaler vi kørsel for en bil, er der 6 trænere/dommere afsted udbetaler vi kørsel for to biler.

Det samme gælder, hvis en forælder kører trænere til kursus/konkurrence/opvisning, vi udbetaler kørsel én gang frem og én gang tilbage.

Kører flere trænere/dommere alligevel alene deles kørepengene mellem dem. Har Haslev TT allerede udbetalt kørsel for kurset/konkurrencen/opvisningen må du selv kontakte den træner, som har fået udbetalt det fulde beløb, for at få din andel.

Anmodning om udbetaling af kørepenge skal ske til udvalgsformanden senest en uge efter kurset/konkurrencen/opvisningen.

Haslev TT udbetaler DKK 2,00 pr. km samt evt. brobillet efter bilag.

Køresedlen udfyldes online, og findes under For instruktører -> Køreseddel

Får jeg kørepenge for at køre til træning?

Hvis du kører mere end 10 km pr. træningsdag – fra bopæl til hallen og retur, har du ret til at få udbetalt kørepenge.

Haslev TT udbetaler DKK 2,00 pr. km udover 10 km pr. træningsdag. Dvs. har du flere hold samme dag, får du udbetalt kørepenge én gang.

Kørepengene beregnes automatisk, når du udfylder din lønseddel korrekt.

Får du udbetalt løn ved brug af skattekort, skal du selv angive befordringsfradrag på din selvangivelse efter gældende lovgivning. Haslev TT udbetaler i disse tilfælde ikke kørepenge.

Påklædning

Hos Haslev TT sætter vi en ære i at være pæn påklædt. Det betyder, at alle trænerne har deres udleverede trænertøj på ved træninger i videst muligt omfang.

Ved opvisninger og konkurrencer ud af huset har alle trænerne Haslev TT tøj på.

Brug af klublokalet

Ved brug af klublokalet, sættes borde og stole på plads efter brug, på det rette pladser (se opslag i lokalet).

Stiller man noget i køleskabet, sørger man selv for at rydde op og smide ud. Man fejer gulvet og tørrer borde af. Skraldespanden tømmes, og sættes ud på hal gangen.

Laver man kaffe/the, tømmes filtre. Pant flasker sættes på køkkenbordet. Vin flasker sørger man selv for at de bliver fjernet.

ALT opvask klare man selv. Ønsker man at booke klublokalet, skriver man sig ind på den kalender som hænger på skabene i klublokalet.

HUSK at al mad skal aftales/købes hos Lotte.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Som hovedregel aflyser vi ikke nogle hold/træninger.

Ved sygdom kontaktes:

Trampolin, Alex [email protected]
Gymnastik, Jesper [email protected]
DropIn & Fitness, Camilla [email protected]

Hvordan booker jeg hallen?

Hvis du har brug for at booke hallen til ekstra træninger, opvisninger, stævner eller konkurrencer, skal du kontakte Jesper Niehues på [email protected].

Afkrydsning ved træning

Alle gymnaster skal krydses af af hovedinstruktøren ved alle træninger.

Hovedinstruktøren følger op at alle er tilmeldt. Alle skal være tilmeldt holdet inden de deltager.

Gymnasterne kan få deres betalte kontingent retur, efter 2 træning (og inden 3 træning), hvis man fortryder sin tilmelding. I så fald skal medlemmet udfylde formularen på hjemmesiden. Formularen findes under For dig -> medlemmer -> Fortrydelse.

Redskaber

Redskaber skal blive i hallen, og må kun udlånes, hvis dette er godkendt af bestyrelsen.

Rytme/håndredskaber er hovedinstruktørens ansvar, og at det lånte antal, også returneres, ved sæsonens afslutning. Der laves en seddel, som hovedinstruktøren underskriver, gymnasten/hovedinstruktøren hæfter økonomisk, ved mangelfuld aflevering.

Sidste M/K lukker og slukker

Sidste hold i hallen, har ansvar for at alle redskaber er stillet korrekt på plads, der er ryddet op og låst af.

Inden hallen forlades kontrolleres, at alle døre (yderdøre og dør til gangen) i klublokalet er låst.

Deltagelse i opvisninger eller konkurrencer

Ønsker man at deltage i opvisninger eller konkurrencer, skal man altid kontakte sin udvalgsformand, det er ikke tilladt at tilmelde selv.

Gymnastik: Jesper Niehues, [email protected]
Trampolin: Alex A. Andersen, [email protected]

Jeg vil gerne på kursus, hvad gør jeg?

Hvis du ønsker at deltage på et kursus, skal du kontakte Jepser Niehues, [email protected].

Haslev TT betaler for deltagelse i kurser.

Mit hold skal have dragter, hvad gør jeg?

Køb af dragter, står instruktørerne selv for.

Der må ikke bestilles nogle dragter hjem, før der er krævet betaling for dem. Skulle instruktøren alligevel gøre det, og stå med en uafhentet dragt eller manglende betaling, så hæfter instruktøren selv for regningen.

Instruktøren bedes oplyse sin egen mail adresse ved køb/bestilling. Vi gør jer opmærksom på, at der ved bestilling hos Chopar, tillægges der et gebyr på prøvedragter.

Jeg har feriepenge tilgode, hvad gør jeg?

Hvis du har fået en lønseddel, hvor der er beregnet feriepenge, bliver feriepengene efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og a-skat overført til Feriekonto.

Feriepengene skal bestilles til udbetaling på borger.dk. Kan du ikke se dine feriepenge på borger.dk, skyldes det, at de endnu ikke er afregnet fra Haslev TT til Feriekonto. Det sker automatisk, så du skal bare prøve at logge på borger.dk senere.

Er der gået mere end 4 uger efter du har fået lønsedlen, kan du kontakte kassereren her: Kontakt os.