Instruktør FAQ

9. For instruktører

Jeg skal bruge frikort, men har ikke et, hvad gør jeg?
Hvis du skal bruge et frikort og ikke har et, kan du læse her, hvordan du får bestilt det. https://skat.dk/skat.aspx?oid=3449
Jeg har glemt mit brugernavn til Conventus, hvad gør jeg?

Hvis du er hovedinstruktør, er du oprettet som bruger af Conventus, så du kan se dit hold. Når du logger ind skal bruge det specielle brugernavn, som du har fået tilsendt. Har du glemt det, kan du få oplyst det ved at skrive til [email protected].

Som instruktør skal du ikke logge ind med email eller mobilnr.

Hvad er grænserne for skattefri godtgørelse?

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i Haslev TT. Skatterådet har justeret satserne, for eksempel kørsel. De nye satser gælder pr. 1. 1. 2019.

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.400 kr. (2018: 2.350 kr.)
  • administrative omkostninger: 1.450 kr. (2018: 1.400 kr.)
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.000 kr. (2018: 1.950 kr.)

Grænserne er de maksimale indenfor hver kategori, og kan ydes uden dokumentation. Beløbene indenfor de enkelte kategorier kan erstattes med faktiske udgifter i form af regninger, kvitteringer og fakturaer.

Skattefrie godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som Haslev TT kan udbetale – uden dokumentation, dvs. der kræves ikke bon eller bilag, som viser udgiften. Bestyrelsen afgør eller aftaler med med den enkelte ulønnede træner, instruktør eller leder, hvor meget der skal udbetales.

Får jeg kørepenge for at køre til kurser, konkurrencer og opvisninger?

Haslev TT udbetaler kørepenge for trænernes kørsel til kurser/konkurrencer/opvisninger. Vi udbetaler én gange kørsel pr. påbegyndt 5 trænere, som er med. Dvs. er 3 trænere afsted, udbetaler vi kørsel for en bil, er der 6 trænere afsted udbetaler vi kørsel for to biler.

Kører flere trænere alligevel alene deles kørepengene mellem dem. Har Haslev TT allerede udbetalt kørsel for kurset/konkurrencen/opvisningen må du selv kontakte den træner, som har fået udbetalt det fulde beløb, for at få din andel.

Anmodning om udbetaling af kørepenge skal ske til udvalgsformanden senest en uge efter kurset/konkurrencen/opvisningen.

Haslev TT udbetaler DKK 2,00 pr. km samt evt. brobillet efter bilag.

Får jeg kørepenge for at køre til træning?

Hvis du kører mere end 10 km pr. træningsdag – fra bopæl til hallen og retur, har du ret til at få udbetalt kørepenge.

Haslev TT udbetaler DKK 2,00 pr. km udover 10 km pr. træningsdag. Dvs. har du flere hold samme dag, får du udbetalt kørepenge én gang.

Kørepengene beregnes automatisk, når du udfylder din lønseddel korrekt.