Køreseddel

Hvis du har været på kursus, til opvisning eller konkurrence i DGI eller GymDanmark regi, kan du som træner få udbetalt kørepenge.

Du skal indenfor en uge efter kørslen udfylde nedenstående formular, og sende den til din udvalgsformand.

De nærmere regler for udbetaling kan du finde i vores Instruktør FAQ.

Hvem vil du sende køresedlen til?
Navn på kursus, opvisning eller konkurrence.
Hvem havde du med i bilen?
Hvor kørte du fra og til?
Har du udlæg til f.eks. hotelophold, brobilletter, mv., kan du vedhæftede bilaget.